Zakładanie akwarium zimnowodnego – Wybór zbiornika

Zakładanie akwarium zimnowodnego – Wybór zbiornika.

Akwarium dla ryb i roślin krajowych musi być większe niż dla ryb egzotycznych. Tylko dla ryb kilku gatunków, osiągających małe wymiary, może wynosić około 50 litrów. Dla większości poleca się akwaria o pojemności 150 litrów i większej. W akwarium rodzimym mogą być hodowane również rośliny i drobne zwierzęta wodne. Wystarczy dla nich kilkunastolitrowy zbiornik. Jest on wygodny do ustawienia i przenoszenia, można go łatwo opróżnić jesienią i „ożywić” ponownie wiosną. Zbiornik 50-litrowy lub nieco większy, dla takich gatunków, jak: ciernik, cierniczek, koza, różanka, można, po częściowym usunięciu wody, stosunkowo łatwo przenieść na zimę do chłodniejszego pomieszczenia. Najwłaściwszym jednak zbiornikiem dla większości ryb krajowych jest akwarium średniej wielkości, przynajmniej 150-litrowe lub duże, o pojemności 300 litrów i większej. Zbiornik taki stwarza odpowiedni komfort życia jego mieszkańcom. Jeśli ponadto zapewnimy właściwe oświetlenie, temperaturę i ruch wody, to ryby krajowe, nie rozmnażające się zwykle w niewoli mogą przystąpić do tarła. Takiego dużego zbiornika nie można jednak przenosić. Dlatego też od początku powinien on zająć stałe, bezpieczne miejsce. Ze względu na trudności związane z utrzymaniem niskiej temperatury wody w akwarium w miesiącach zimowych dobrym miejscem na jego umieszczenie jest weranda.

Ciekawym rozwiązaniem może też być umieszczenie zbiornika z wodą w lodżii lub balkonie, gdzie istnieje możliwość utrzymania odpowiednio niskiej temperatury wody także w zimie. Należy jednak pamiętać, że jeśli pomieszczenia te nie są oszklone, należy usunąć wodę ze szklanych zbiorników, aby nie popękały w czasie mrozów.

Akwaryści będący właścicielami ogródków przydomowych, działek pracowniczych i rekreacyjnych mogą założyć zbiornik wodny na wolnym powietrzu. Ikrę, którą złożą ryby w takim zbiorniku w lecie, można umieścić w akwarium domowym i obserwować jej rozwój. Jeśli zbiornik wodny znajdujący się w ogródku całkowicie w zimie nie przemarza, to ryby będą miały w nim doskonałe warunki do przezimowania.

Omówione zostaną najprostsze typy zbiorników wodnych na wolnym powietrzu.

W okolicach obfitujących w glinę prosty zbiornik wodny można wykonać samemu. Najpierw wykopuje się dół o określonych rozmiarach. Po dokopaniu się do warstwy gliny obkładamy nią boki wykopu. Warstwa gliny tworząca dno i ściany boczne powinna wynosić co najmniej 20 cm. Dno i ściany modelujemy szpadlem, obsypujemy piaskiem lub żwirem i ubijamy. Prace należy wykonywać w dni bez-słoneczne i wilgotne.

Trwalszy i solidniejszy zbiornik można zrobić z kręgu betonowego. Wykop pod krąg powinien być głębszy i szerszy, mniej więcej o 20 cm, niż jego wymiar. Jeśli jednak na głębokości odpowiadającej wysokości kręgu podłoże jest zbite, nie przepuszczające wody, to należy wykopać w nim dól aż do warstwy drenującej i włożyć w niego rurę odpływową z PCV. W ten sposób jeden koniec rury będzie uchodził do warstwy drenującej, a drugi — zaopatrzony w sitko i korek — będzie otwierał się na dnie zbiornika. Na dno wykopu wsypujemy gruz, który zalewamy betonem (mieszaniną żwiru i cementem w stosunku 3:1). Krąg umieszczamy w wykopie tak, aby nie wystawał ponad poziom zniwelowanej uprzednio ziemi, a jego zewnętrzne brzegi znajdowały się w poziomie. Następnie dno basenu wylewamy cienką, kilkucentymetrową zaprawą cementową (piasek z cementem w stosunku 1:1), a przestrzeń między ścianami basenu i wykopu zasypujemy gruzem, który ubijamy. Zaprawę cementową, do chwili związania, wielokrotnie polewamy wodą.

Małym zbiornikiem na wolnym powietrzu może być też stara beczka, duża miska lub wanna. Schowane w ziemi, nie będą zdradzały swego pierwotnego przeznaczenia, a dodatkowe wykończenie brzegów płytkami chodnikowymi, cegłami, żwirem, piaskiem lub trawnikiem bardzo podniesie ich atrakcyjność. Opisane zbiorniki będą służyły przede wszystkim do trzymania roślin wodnych lub błotnych i stanowiły „oczko wodne” — atrakcyjne miejsce w ogrodzie lub na działce. Można w nich też trzymać ryby, pod warunkiem, że głębokość zbiorników przekracza 60 cm, co gwarantuje, że nie przemarzną one całkowicie w czasie mrozów.