Żabieniec – Strzałka wodna – Żabiściek

Żabieniec babka wodna (Alisma plantago aquatica). Należy do rodziny żabieńcowatych (Alismataceae). Jest to kosmopolityczna roślina, pospolita w naszym kraju. Tworzy w zależności od środowiska formy wodne lub lądowe. Można ją spotkać na niżu i na terenach podgórskich, na brzegach i w strefie przybrzeżnej stawów, jezior, rzek, w rowach i bagnach. Z silnego, bulwiastego kłącza wyrastają rozetowato żywo zielone — osadzone na długich ogonkach — liście, szerokolancetowate aż do jajowatych. Dochodzą do 1 metra wysokości. Roślina ta kwitnie od czerwca do września. Kwiatostan jest silnie rozgałęziony, kwiaty biało-różowe. Nadaje się do obsadzenia zbiornika na wolnym powietrzu oraz do sadzenia w pojemnikach na balkonie lub w lodżii. Wymaga podłoża gliniasto-ziemnego, stale wilgotnego lub pokrytego warstwą wody od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Rozmnaża się szybko przez rozłogi i z nasion.

Żabieniec trawolistny (Alisma gramineum). Należy do rodziny żabieńcowatych. Występuje w Europie, północnej Afryce, zachodniej części Azji. W Polsce spotyka się ją rzadko w wodach stojących i płynących, czasami nawet na większych głębokościach. Z bulwiastego kłącza wyrastają rozeto-wato zielone, lancetowate liście o długości od 15 do 100 cm i szerokości 15 mm. Są one prawie zawsze podwodne. W dobrych warunkach żabieniec trawolistny pozostaje zielony również w zimie. Wymaga dużo słońca, podłoża z nieprzemytego piasku z dodatkiem gliny i wody o temperaturze nie przekraczającej 20°C. W akwarium rozmnaża się przez rozłogi.

Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia). Należy do rodziny żabieńcowatych. Pochodzi z Ameryki i jest szeroko rozpowszechniona w Europie i Azji. W naszym kraju występuje pospolicie na niżu; na brzegach rzek, stawów i rowów, w strefie przybrzeżnej. Jest to wieloletnia bylina z podziemnymi rozłogami. Z bulwiastego kłącza wyrastają rozetowato żywo zielone liście o długości do 1 m. W głębszej wodzie są one zwykle wstęgowate, w płytkiej zaś długoogonkowe: owalne pływające i strzałkowe powietrzne. Strzałka wodna kwitnie od czerwca do września. Ma białoróżowe, wdzięczne kwiaty. Roślina ta ma podobne zastosowanie i wymagania jak żabieniec babka wodna.

Żabiściek (Hydrocharis morsus ranae). Jest to gatunek rozpowszechniony w Europie, należący do rodziny żabiściekowatych (Hydrocharitaceae). Rośnie w żyznych wodach o mulistym dnie. W kraju możemy go spotkać na powierzchni wody w starorzeczach, spokojnych zatoczkach jezior, w bagnach i zarastających stawach. Z krótkiego kłącza wyrastają rozetowato, na długich do 12 cm ogonkach, jasnozielone lub zielone liście. Blaszki liściowe, o średnicy do 7 cm, są głęboko wcięte u podstawy. Żabiściek kwietnie biało od maja do sierpnia. W akwarium, podobnie jak przy niskim stanie wody w warunkach naturalnych, żabiściek ukorzenia się w podłożu, tworząc silne rośliny. Wymaga dobrego oświetlenia, dlatego lepiej rozwija się w zbiorniku na wolnym powietrzu lub w małych pojemnikach na balkonie. W dobrych warunkach rozmnaża się szybko przez rozłogi. Jesienią zamiera. Wytworzone wcześniej pąki zimowe opadają na dno, aby wiosną rozwinąć się w nowe rośliny.