Wywłócznik – Przęstka

Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum). Jest to kosmopolityczna roślina z rodziny wodnikowatych (Holorrhagidaceae). W naszym kraju występuje zarówno na niżu, jak i w rejonach podgórskich. Można ją znaleźć w wodach stojących i wolno płynących, bogatych w wapń; w rowach, stawach, kanałach, gdzie często razem z rogatkami i moczarką kanadyjską, tworzy podwodne zarośla. Ukorzeniona, rozgałęziona, zanurzona w wodzie łodyga wywłócznika dochodzi do 3 m długości. Barwę ma od zielonej do czerwonawej. Liście są ciemnozielone, pierzastodzielne, osadzone w okółkach po 3—6. Wywłócznik kłosowy kwitnie od maja do lipca. Ma drobne, różowe kwiatki zebrane w kłosy nad wodą. Roślina ta doskonale nadaje się do akwarium. Rośnie dobrze w wodzie zimnej i twardej. Potrzebuje dobrego oświetlenia, ale pod bezpośrednim oświetleniem słonecznym szybko pokrywa się glonami. Wywłócznik sadzimy w piaszczysto-gliniastym podłożu, w kępach liczących od kilku do kilkunastu roślin, w bocznej lub tylnej części zbiornika. W akwarium rozmnażamy tę roślinę przez sadzonki powstałe z uciętego pędu. W korzystnych warunkach wywłócznik kłosowy nie tworzy pączków zimowych i nie zamiera na zimę, lecz jedynie zwalnia tempo wzrostu.

Wywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum). Należy do rodziny wodnikowatych. Występuje w wodach stojących i płynących Europy, Azji, północnej części Afryki i Ameryki Północnej. W przeciwieństwie do poprzedniego gatunku lepiej rośnie w wodzie miękkiej, o małej zawartości wapnia. Z wyglądu jest bardzo podobny do wywłócznika kłosowego, chociaż jest większy i ma gęściej ułożone w okółkach liście. Kwiaty ma białawe, ustawione okółkowo. Wywłócznik okółkowy jesienią zamiera wytworzywszy pączki zimowe, które możemy przetrzymać w mchu, w niskiej temperaturze, aż do wiosny.

Przęstka wodna (Hippuris vulgaris). Należy do rodziny przęstkowatych (Hippuridaceae). Rozpowszechniona jest w umiarkowanej i zimnej stresie klimatycznej półkuli północnej. W Polsce występuje na nizinach, rzadko na pogórzu. Można ją spotkać w wodach stojących i płynących, zwykle w płytkich rowach i kałużach, zarastających stawach i starorzeczach. Jest to trwała roślina błotna i wodna o płożącym się kłączu. Formy błotne mają łodygę do 40 cm długości, wodne do 1 m. Forma błotna ulistnieniem przypomina skrzyp: liście na krótkich ogonkach osadzone są gęsto w okółkach po 8—12. Liście wodne są jasnozielone, o długości 5 cm i szerokości 3 mm. Liście powietrzne są mocniejsze, mniejsze, ciemnozielone. Przęstka wodna kwitnie od czerwca do lipca. Ma niepozorne, zielonkawe kwiaty. Może być sadzona zarówno w płytkim zbiorniku na wolnym powietrzu, jak i w akwarium. Wymaga podłoża piaszczystego z dodatkiem gliny, wody średnio twardej i dobrego oświetlenia. Przęstka dobrze znosi okresowy wzrost temperatury wody powyżej 22°C. Sadzimy ją po kilka roślin w jednym z boków akwarium. W płytkim zbiorniku może wyrosnąć powyżej lustra wody. Pod wodą pozostaje zielona także w zimie. W akwarium rozmnaża się przez sadzonki powstałe z uciętego pędu.