Strzebla błotna, przekopowa (Moroco percnurus)

Strzebla błotna, przekopowa (Moroco percnurus).

W Polsce przebiega zachodnia granica jej występowania. Możemy ją rzadko spotkać w zarośniętych potokach łąkowych, rowach, dołach potorfowych. Jest pod ochroną.

Osiąga 15 cm długości. …

Płoć (Rutilus rutilus)

Płoć (Rutilus rutilus)

Jest to gatunek występujący w całej Europie (z wyjątkiem Półwyspu Pirenejskiego i Apenińskiego), północnej, środkowej i wschodniej części Azji. Ryba ta żyje w wodach płynących i stojących. Można ją spotkać w zarośniętych zatoczkach jezior, kanałach, stawach, rowach. …

Jelec (Leuciscus leuciscus)

Ryby należące do rodziny karpiowatych mają największy udział w zasiedlaniu śródlądowych wód słodkich. Cechą tej rodziny jest brak zębów w szczękach, zamiast nich występują 1—3 rzędy tzw. zębów gardłowych. Niektóre gatunki, jak np. karp czy lin, mają duże znaczenie gospodarcze.…

Ryby w akwarium rodzimym

Ryby w akwarium rodzimym.

Z wielu gatunków ryb zamieszkujących nasze wody tylko niektóre, nie sprawiające większych trudności pielęgnacyjnych i nie osiągające zbyt dużych rozmiarów, nadają się do trzymania w akwarium domowym lub w zbiornikach wodnych na wolnym powietrzu. Przy wyborze …

Opieka nad akwarium zimnowodnym

Opieka nad akwarium zimnowodnym.

Czynności związane z opieką nad akwarium możemy podzielić na: wykonywane codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu i okresowo w ciągu roku. Codziennie rano, o ustalonej godzinie zapalamy w akwarium światło – jeśli nie mamy automatycznego …

Urządzanie akwarium zimnowodnego

Urządzanie akwarium zimnowodnego.

Po wyborze wielkości akwarium i miejsca dla niego w domu przystępujemy do jego urządzania. Możemy się tym zajmować od wiosny do jesieni, najlepszą jednak porą jest późna wiosna. W tym bowiem czasie przyroda intensywnie wraca do życia, …