Przetacznik – Pływacz – Lobelia

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga). Należy do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Występuje w Europie, północnej i zachodniej Azji oraz północnej Afryce. W Polsce można go znaleźć na brzegach rowów, potoków łąkowych, a także w wodach stojących na nizinach i pogórzu. Łodyga wznosi …

Wąkrotka – Okrężnica – Tojeść

Wąkrotka zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris). Jest to trwała roślina z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), występująca w Europie i północnej Afryce. W Polsce spotykana jest głównie na zachodzie kraju. Rośnie na podmokłych łąkach, w błotach, porasta brzegi stawów i rowów. Roślina ta ma …

Rogatek sztywny – Szydło – Rzęśl

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum). Spotykany jest częściej niż rogatek krótkoszyjkowy. Ogólnie jest do niego podobny, ale nieco grubszy, o sztywniejszych i twardszych, ciemnozielonych liściach. Rogatek sztywny jest w akwarium cenną, niewymagającą i szybko rosnącą rośliną. Skład chemiczny wody nie odgrywa …

Grążel – Rogatek krótkoszyjkowy

Grążel żółty (Nuphar luteum). Należy do rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Występuje prawie w całej Europie, północnej Afryce oraz północnej i centralnej Azji. U nas rozpowszechniony jest na niżu, w wodach stojących i wolno płynących, w strefie przybrzeżnej do głębokości 2 metrów. …

Ponikło – Czermień – Rzęsa

Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis). To kosmopolityczna roślina z rodziny turzycowatych (Cyperaceae), pospolita w naszym kraju. Tworzy liczne formy — od wodnych po lądowe. Występuje w strefie brzegowej i przybrzeżnej płytkich wód stojących, na okresowo zalewanych wodą łąkach. Kłącze rośliny jest …

Osoka – Moczarka – Przesiąkra

Osoka aloesowata (Stratiotes aloides). Występuje w środkowej Europie oraz północno-zachodniej Azji. W kraju można ją znaleźć na nizinach. Należy do rodziny żabiściekowatych. Pływa na powierzchni lub w toni wodnej wód stojących i wolno płynących, w bagnach, rowach, starorzeczach. Czasami całkowicie …

Żabieniec – Strzałka wodna – Żabiściek

Żabieniec babka wodna (Alisma plantago aquatica). Należy do rodziny żabieńcowatych (Alismataceae). Jest to kosmopolityczna roślina, pospolita w naszym kraju. Tworzy w zależności od środowiska formy wodne lub lądowe. Można ją spotkać na niżu i na terenach podgórskich, na brzegach i …

Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne nazywane też kwiatowymi, to grupa, w której skład wchodzą 2 typy najwyżej postawionych w szeregu ewolucyjnym organowców: typ nagonasiennych {Gymnospermae) i typ okrytonasiennych (Angiospermae). Cechą wspólną dla obu typów roślin nasiennych, a jednocześnie odróżniającą je …

Paprotniki (Pteriodophyta)

Paprotniki (Pteriodophyta)

Wyżej uorganizowanym typem roślin niż mszaki są paprotniki. Przechodzą one przemianę pokoleń oraz są zwykle zróżnicowane na korzenie, łodygę i liście.

Poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris).

Paprotnik ten występuje w Europie, zachodniej Azji i Ameryce Północnej. W Polsce jest …