Śliz (Noemacheilus barbatulus)

Do rodziny piskorzowatych należą małe ryby o walcowatym kształcie ciała i dolnym ustawieniu otworu gębowego, który jest otoczony przynajmniej 6 wąsami. Piskorzowate prowadzą denny tryb życia. Mają dodatkowe oddychanie jelitowe. U nas występują 3 gatunki: …