Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio).

Występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji z wyjątkiem części południowej. Zamieszkuje wody nizinnych rzek i jezior oraz stawów rybnych. Kształtem ciała karaś srebrzysty przypomina bardziej żyjącego w …

Różanka (Rhodeus sericeus amarus)

Różanka (Rhodeus sericeus amarus).

Gatunek ten zamieszkuje wody stojące i wolno płynące Wschodniej i Środkowej Europy, na wschód od Francji.

Występuje w zbiornikach wodnych bogatych w roślinność, o mulistym dnie, w którym żyją małże skójki (Unio) lub szczeżuje (Andonta). Łatwo …

Kiełb (Gobio gobio)

Kiełb (Gobio gobio).

Jest on rozpowszechniony w Europie, z wyjątkiem jej krańców północnych i południowych. Zamieszkuje zbiorniki z wodą płynącą i strefy przybrzeżne jezior. Można go odłowić podrywką lub siatką na plankton. Ukrywa się zwykle między kamieniami. Dorasta do 15 …

Krąp (Blicca bjöerkna)

Krąp (Blicca bjöerkna).

Występuje w wodach płynących i stojących Europy, na północ od Alp i na wschód od Pirenejów. Można go złowić podrywką w jeziorach, rzekach i rowach, w pobliżu brzegów, gdzie gromadnie przeszukuje dno w poszukiwaniu zdobyczy. Krąpia można …

Piekielnica (Alburnoides bipunctatus)

Piekielnica (Alburnoides bipunctatus).

Występuje w wodach płynących Europy, z wyjątkiem Półwyspu Apenińskiego, Skandynawii i Pirenejów. Spotykana jest bardzo rzadko. Dlatego też złowienie jej, zarówno siecią, jak i na wędkę, należy raczej do rzadkości. Do transportu konieczna jest zimna woda. Piekielnica …

Ukleja (Alburnus alburnus)

Ukleja (Alburnus alburnus).

Jest to gatunek rozpowszechniony w Europie na północ od Alp. Występuje w wodach stojących i płynących, także słonawych. Ukleje pływają gromadnie w wolnej toni wodnej, w części przybrzeżnej, zarówno przy powierzchni, jak i głębiej. Można je łatwo …