Cierniczek (Pungitius pungitius)

Cierniczek (Pungitius pungitius).

Gatunek rozprzestrzeniony mniej licznie niż poprzedni. Zamieszkuje zlewiska Morza Północnego. U nas występuje w słonawych przybrzeżnych wodach Bałtyku oraz w słodkich wodach środkowej i północnej Polski. Można go spotkać w rowach, kanałach, potokach łąkowych. Cierniczek dorasta tylko …

Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus)

Do rodziny sumikowatych należy ponad 30 gatunków ryb pochodzących z Ameryki Północnej i Środkowej. Charakteryzują się one nagim ciałem, wyraźną płetwą tłuszczową i przekształconymi w kolce pierwszymi promieniami płetw piersiowych i grzbietowej.

Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus).

Pochodzi z Ameryki Północnej, …

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio).

Występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji z wyjątkiem części południowej. Zamieszkuje wody nizinnych rzek i jezior oraz stawów rybnych. Kształtem ciała karaś srebrzysty przypomina bardziej żyjącego w warunkach naturalnych karpia (Cyprinus carpio) …