Pozyskiwanie ryb i roślin krajowych do akwarium

Pozyskiwanie ryb i roślin krajowych do akwarium.

Tylko nieliczne gatunki ryb i roślin krajowych możemy zakupić w sklepach zoologicznych lub na giełdach akwarystycznych. Spośród ryb można wymienić: kozę, różankę, ciernika, rzadziej sumika karłowatego i słonecznicę. Z roślin: moczarkę kanadyjską, wgłębkę …

Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym

Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym.

Ryby i rośliny, które mogą znaleźć się w naszym akwarium, zamieszkują w naturze różne zbiorniki wodne. Możemy je spotkać w górskich strumieniach, rzekach, jeziorach, stawach, także w przekopach, błotach, rowach melioracyjnych i potokach …