Rogatek sztywny – Szydło – Rzęśl

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum). Spotykany jest częściej niż rogatek krótkoszyjkowy. Ogólnie jest do niego podobny, ale nieco grubszy, o sztywniejszych i twardszych, ciemnozielonych liściach. Rogatek sztywny jest w akwarium cenną, niewymagającą i szybko rosnącą rośliną. Skład chemiczny wody nie odgrywa …

Grążel – Rogatek krótkoszyjkowy

Grążel żółty (Nuphar luteum). Należy do rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Występuje prawie w całej Europie, północnej Afryce oraz północnej i centralnej Azji. U nas rozpowszechniony jest na niżu, w wodach stojących i wolno płynących, w strefie przybrzeżnej do głębokości 2 metrów. …