Słonecznica (Leucaspius delineatus)

Słonecznica (Leucaspius delineatus).

Jest to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, od Renu aż po Wołgę, występujący w wodach stojących i wolno płynących. W kraju słonecznicę można odłowić w rowach, zatokach jezior, odnogach rzek, w miejscach gęsto porośniętych roślinnością i nasłonecznionych. …

Wzdręga, krasnopióra (Scardinius erythrophthalmus)

Wzdręga, krasnopióra (Scardinius erythrophthalmus).

Gatunek ten występuje pospolicie w wodach płynących i stojących Europy, z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego, Szkocji, północnej Skandynawii. Rybę tę możemy spotkać w wolnej toni nasłonecznionych, ciepłych i płytkich zbiorników o mulistym dnie, obficie porośniętych roślinnością. …

Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym

Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym.

Ryby i rośliny, które mogą znaleźć się w naszym akwarium, zamieszkują w naturze różne zbiorniki wodne. Możemy je spotkać w górskich strumieniach, rzekach, jeziorach, stawach, także w przekopach, błotach, rowach melioracyjnych i potokach …

Oczyszczanie wody w akwarium zimnowodnym

Oczyszczanie wody w akwarium zimnowodnym.

Woda w małym zbiorniku sztucznym, jakim jest akwarium, nie ma większych zdolności samooczyszczania. Postępujące zubożenie wody w związki potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin i nagromadzenie substancji trujących zachodzi w każdym akwarium. Szybkość tego procesu jest …