Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne nazywane też kwiatowymi, to grupa, w której skład wchodzą 2 typy najwyżej postawionych w szeregu ewolucyjnym organowców: typ nagonasiennych {Gymnospermae) i typ okrytonasiennych (Angiospermae). Cechą wspólną dla obu typów roślin nasiennych, a jednocześnie odróżniającą je …