Przetacznik – Pływacz – Lobelia

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga). Należy do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Występuje w Europie, północnej i zachodniej Azji oraz północnej Afryce. W Polsce można go znaleźć na brzegach rowów, potoków łąkowych, a także w wodach stojących na nizinach i pogórzu. Łodyga wznosi …