Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio).

Występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji z wyjątkiem części południowej. Zamieszkuje wody nizinnych rzek i jezior oraz stawów rybnych. Kształtem ciała karaś srebrzysty przypomina bardziej żyjącego w …