Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)

Do rodziny głowaczowatych należą niewielkie ryby drapieżne, dziwacznie wyglądające, prowadzące denny tryb życia. Są one bezłuskie i nie mają pęcherza pławnego. Ciało ich pokryte jest pancerzem z płytek kostnych lub kolcami. Mają dwie płetwy grzbietowe.…