Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus)

Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus).

Występuje na terenie całej Europy z wyjątkiem Islandii, Półwyspu Apenińskiego i południowej części Bałkanów. W rzekach i podgórskich potokach jest jednak coraz rzadsza, bowiem do życia potrzebuje czystej wody. U nas strzebla potokowa występuje w strefie przybrzeżnej pozbawionej roślinności, o dnie kamienistym lub żwirowym. Strzebla potokowa jest pod ochroną, nie wolno jej odławiać. Obecnie nie ma możliwości pozyskania z ośrodków zarybieniowych tej doskonale nadającej się do akwarium ryby.

Strzebla potokowa osiąga do 12 cm długości. Ciało ma wydłużone, z przodu o przekroju kolistym, z tyłu bocznie ścieśnione. Płetwy brzuszne, odbytowa i grzbietowa są wyraźnie zaokrąglone, paszcza o ustawieniu dolnym, linia boczna jest nierzadko przerywana, brakuje łusek w dolnej części brzucha. Ogólne ubarwienie strzebli potokowej jest oliwkowe lub szarozielone. Grzbiet jest ciemniejszy, boki pokryte ciemnymi plamami, ułożonymi w nieregularny szereg. Płeć trudna do odróżnienia. W okresie tarła zarówno samiec, jak i samica są pokryte wysypką godową. Akwarium dla strzebli potokowej powinno mieć pojemność ponad 80 litrów i być przykryte szybą, gdyż strzeble chętnie wyskakują ponad wodę. Temperatura wody nie powinna przekraczać 18°C. Polecany jest stały ruch wody, przewietrzanie i filtrowanie oraz zwiększona częstotliwość częściowej wymiany wody. Na żwirowatym lub kamienistym podłożu powinny być umieszczone wymoczone korzenie, kawałki drewna lub pojedyncze otoczaki.

Strzebli należy zapewnić dużo miejsca do pływania. W związku z tym rośliny powinny znajdować się tylko na obrzeżach akwarium. Po dość trudnym okresie, jakim jest adaptacja, strzebla jest towarzyską, żwawą, godną obserwacji rybką. Reaguje na głos, potrafi się uczyć prostych zadań. Można ją trzymać z innymi rybami mającymi podobne wymagania, np. ze ślizem. Pożywieniem strzebli w warunkach naturalnych są drobne zwierzęta wodne, nadlatujące nad wodę owady oraz glony. W akwarium przyzwyczaja się do pokarmu sztucznego, chętnie zjada larwy komarów. Dojrzewa płciowo w 3.—4. roku życia, tarło odbywa w kwietniu i maju. Samica składa na kamieniach do 1000 jaj. Możliwe jest rozmnożenie strzebli potokowej w dużym, płytkim akwarium o kamienistym dnie. Młode wylęgają się mniej więcej po 3 dniach. Można je wykarmić pokarmem pyłowym i glonami. Rosną wolno.