Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym

Ryby i rośliny krajowe w środowisku naturalnym.

Ryby i rośliny, które mogą znaleźć się w naszym akwarium, zamieszkują w naturze różne zbiorniki wodne. Możemy je spotkać w górskich strumieniach, rzekach, jeziorach, stawach, także w przekopach, błotach, rowach melioracyjnych i potokach łąkowych. Środowisko naturalne wpływa nie tylko na ich wygląd i czynności życiowe, ale także decyduje o możliwościach przystosowania się do życia w sztucznych warunkach w akwarium.

W krainie pstrąga, w wartko płynących strumieniach górskich o podłożu kamienistym i żwirowym, pomiędzy głazami i zatopionymi gałęziami drzew żyje głowacz białopłetwy, strzebla potokowa i śliz. W nieco głębszej wodzie, w spokojniejszym odcinku strumieni występuje piekielnica. Spośród roślin tylko nieliczne znajdują tu odpowiednie warunki do życia. Oprócz wszechobecnych glonów i zdrojka, porastającego kamienie i kawałki drzew pod wodą, w spokojniejszych zatoczkach rosną rzęśle z rodzaju Callitriche, a przy brzegu przetacznik bobowniczek.

Na pogórzu strumień zwalnia swój bieg, wzrasta jego głębokość i szerokość, woda nagrzewa się w nim bardziej. Jest to kraina lipienia. Spotykamy tu ryby i rośliny występujące w górskich strumieniach, a także większe np. rdestnicę pływającą.

Na nizinach wolno płynąca rzeka o szybciej nagrzewającej się wodzie, mulistym lub piaszczystym dnie, tworząca liczne zakola, zatoczki, łachy stwarza odpowiednie warunki życia dla większości mieszkańców naszego akwarium. W tej krainie, zwanej krainą leszcza, można spotkać krąpia podobnego do leszcza, żerującego nad dnem mulistym. Nad dnem piaszczystym, w wodzie o żywszym nurcie, spotkamy jelca, a między kamieniami przy dnie kiełbia. W zatoczkach wśród oczeretów, przy powierzchni uwijają się stadka słonecznic, a głębiej uklei. Spokojne odnogi rzeki stwarzają możliwości odłowienia różanki. Wszędzie zaś można spotkać ciernika. Ten odcinek rzeki stwarza też dobre warunki rozwoju dla

licznych roślin. W przybrzeżnych oczeretach znajdziemy żabiściek, zarośla wywłóczników z rodzaju Myriophyllum i rogatków z rodzaju Ceratophyllum, rdestnicę kędzierzawą i rdestnicę połyskującą. W miejscach ocienionych, na podwodnych kamieniach rośnie zdrojek, przy brzegu przetacz-nik bobowniczek. Powierzchnię wody płytkich stawów, jezior, starorzeczy i wolno płynących odnóg pokrywa czasami grążel żółty.

W strefie przybrzeżnej jezior znajdziemy równie bogaty zestaw roślin i ryb do naszego akwarium. Blisko powierzchni, w stadku, pływają wzdręgi, ponad powierzchnię wody często wyskakują ukleje, uciekając przed goniącym je okoniem. Wśród zarośli oczeretów rozwija się czermień błotna, a sztywne liście osoki aloesowatej wystają ponad wodę. Powierzchnia mniejszych zbiorników wodnych z wodą stojącą bywa pokrywa rzęsami z rodzaju Lemna, a w cieniu nadbrzeżnych drzew wgłębką wodną. W żyznych jeziorach spotyka się często zjawisko dominacji jednego gatunku ryb czy roślin. Na przykład moczarka kanadyjska wypiera czasami inne gatunki roślin ze zbiornika. Często też jedynym spotykanym w jeziorze gatunkiem ryb jest płoć. Niektóre rośliny wodne, jak lobelię jeziorną czy poryblin jeziorny, można spotkać tylko w mało żyznych jeziorach, przeważnie na północy kraju. Jeziora takie możemy poznać po przezroczystej wodzie i wąskiej strefie przybrzeżnej oczeretów. Natomiast w małych oczkach wodnych, wysychających stawach i błotach jedynym przedstawicielem ryb może być karaś. Rowy melioracyjne, potoki łąkowe i przekopy porośnięte są bogatą roślinnością, przeważnie błotną i wodnolądową. Spotkamy tu tojeść rozesłaną, okrężnicę bagienną, przesiąkrę okółkowatą, wąkrotkę zwyczajną i bardzo rzadko ponikło wodne i gałuszkę kulecznicę. W zbiornikach tych można też spotkać ukrywającego się na dnie piskorza, a między roślinami strzeblę błotną.

W piaszczystym podłożu wielu płytkich zbiorników wodnych ukrywa się, schowana po głowę, koza. Brunatne wody leśnych torfowisk, stawów zasiedlone są przez pływacza zwyczajnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *