Różanka (Rhodeus sericeus amarus)

Różanka (Rhodeus sericeus amarus).

Gatunek ten zamieszkuje wody stojące i wolno płynące Wschodniej i Środkowej Europy, na wschód od Francji.

Występuje w zbiornikach wodnych bogatych w roślinność, o mulistym dnie, w którym żyją małże skójki (Unio) lub szczeżuje (Andonta). Łatwo jest ją odłowić podrywką. Czasami można ją nabyć na giełdach akwarystycznych lub w sklepach zoologicznych. Dobrze znosi transport. Osiąga do 9 cm długości. Ciało ma mocno wygrzbiecone i bocznie spłaszczone oraz stosunkowo wysoką i długą płetwę grzbietową i odbytową. Paszczę ma małą, ustawioną końcowo, linię boczną niepełną, widoczną na kilku łuskach. Osobniki obu płci, poza okresem tarła, są podobnie ubarwione. Grzbiet mają szarozielony i srebrzyste, połyskujące boki. Na wysokości płetwy grzbietowej, aż po nasadę płetwy ogonowej, rozciąga się zielonkawy pas. Płetwy, poza grzbietową, są delikatnie zabarwione na kolor czerwony lub żółty. Samce są większe od samic. W okresie tarła przybierają piękną barwę godową — ich podgardle i brzuch stają się czerwone, grzbiet oliwkowy lub zielonkawy, boki mienią się kolorowo. U samicy wykształca się, dochodzące do 5 cm, pokładełko. Akwarium dla różanki powinno mieć pojemność przynajmniej 60 litrów. Piaszczyste dno należy miejscami gęsto obsadzić roślinnością. Temperatura wody nie powinna w zasadzie przekraczać 22°C. Filtrowanie i przewietrzanie wody nie jest konieczne. Różanki to ryby towarzyskie, pływają stadem zwykle w środkowych warstwach wody. W naturze odżywiają się najczęściej larwami komarów i glonami. W akwarium można je przyzwyczaić do pobierania różnego rodzaju pokarmu. Tarło odbywają wielokrotnie od kwietnia do lipca. Żeby jednak różanki mogły mieć potomstwo, konieczna jest obecność małża. Dlatego też trzeba pamiętać, aby w akwarium z różankami znalazły się żywe małże z rodzaju Unio lub Anodonta. Samiec wybiera małża, do którego wiedzie samicę. Ta za pomocą pokładełka składa w jamie oskrzelowej małża około 100 dużych (do 3 mm średnicy) jaj. Tutaj ikra i larwy mogą się spokojnie rozwijać. Po 4—5 tygodniach opuszczają małża i pływają żwawo wokół akwarium. Należy je karmić pokarmem pyłowym. Różanki żyją kilka lat.