Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Rośliny nasienne nazywane też kwiatowymi, to grupa, w której skład wchodzą 2 typy najwyżej postawionych w szeregu ewolucyjnym organowców: typ nagonasiennych {Gymnospermae) i typ okrytonasiennych (Angiospermae). Cechą wspólną dla obu typów roślin nasiennych, a jednocześnie odróżniającą je od pozostałych grup, jest wytwarzanie kwiatów i nasion.

Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus). Należy do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae). Rozpowszechniona jest w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W kraju można ją znaleźć na niżu, w wodach stojących i płynących o mulistym dnie. Często razem z gatunkami z rodzaju Myriophyllum opanowuje zbiorniki. Kłącze rośliny jest cienkie, pęd długi do 2 metrów, rozgałęziony, podbarwiony czerwono. Rdestnica ma tylko podwodne liście. Są one osadzone naprzeciwległe, bez ogonka, o barwie od zielonej do brązowej. Blaszka liściowa o długości do 6 cm i szerokości do 1 cm jest lancetowata, pofałdowana, o brzegach drobno piłkowatych, u nasady zaokrąglona. Rdestnica kędzierzawa kwitnie od maja do września. Kwiaty zebrane w kłosy, bez okwiatu, wystają ponad lustro wody. Rdestnicy trzymanej w akwarium należy zapewnić wodę o średniej twardości i odczynie obojętnym lub lekko zasadowym oraz podłoże piaszczyste lub muliste. Sadzi się ją grupowo w środkowej części zbiornika lub po jego bokach. Dobrze kontrastuje z jasnozielonymi pierzastymi roślinami. Rdestnicę można rozmnażać przez sadzonki powstałe z uciętego pędu.

Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens). Jest to roślina pospolita w Europie, Ameryce Północnej i zachodniej części Azji. W Polsce występuje na nizinach, w żyznych i czystych wodach rowów, stawach i jezior, w miejscach osłoniętych od wiatru. Łodyga rośliny jest obła, zielona, liście przeważnie podwodne, osadzone na krótkich, oskrzydlonych ogonkach, naprzeciwległe. Blaszki liściowe jasnozielone, o długości do 25 cm i szerokości do 5 cm, jajowate lub lancetowate, pofałdowane. Rdestnica połyskująca kwitnie od czerwca do

sierpnia. Kwiaty ma niepozorne, bez okwiatu, zebrane w kłosy. Warunki uprawy w akwarium są takie same jak dla poprzedniego gatunku. Rdestnica połyskująca lepiej jednak znosi okresowy wzrost temperatury wody powyżej 25°C oraz wymaga mocnego oświetlenia. W korzystnych warunkach, podobnie jak rdestnica kędzierzawa, nie zamiera na zimę.

Jezierza mniejsza (Najas minor). Należy do rodziny jezierzowatych (Najadaceae). Występuje w Europie środkowej i południowej. U nas można ją spotkać rzadko w rowach, w strefie przybrzeżnej jezior, w rzekach. Łodyga rośliny jest krucha, widlasto rozgałęziona, do 30 cm długa. Liście są sierpowato zagięte, o długości do 2 cm, sztywne, o wyraźnych zębach. Kwitnie od maja do sierpnia. Ma niepozorne kwiaty. Wskazanym podłożem dla tej rośliny w akwarium jest nieprzemyty piasek z dodatkiem gliny. Sadzi się ją w kępach w środku akwarium lub po jego bokach.