Rogatek sztywny – Szydło – Rzęśl

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum). Spotykany jest częściej niż rogatek krótkoszyjkowy. Ogólnie jest do niego podobny, ale nieco grubszy, o sztywniejszych i twardszych, ciemnozielonych liściach. Rogatek sztywny jest w akwarium cenną, niewymagającą i szybko rosnącą rośliną. Skład chemiczny wody nie odgrywa żadnej roli w jego uprawie. Pozostałe warunki powinny być podobne jak dla rogatka krótkoszyjkowego. Rogatek sztywny zamiera na zimę. Pączki zimowe przechowuje się do wiosny w mchu lub płaskim naczyniu wypełnionym wodą, w niskiej temperaturze.

Szydło wodne (Subularia aquatica). Należy do rodziny Cruciferae. Występuje w Europie, środkowej Azji i Ameryce Północnej. W Polsce roślina ta występuje rzadko. Można ją spotkać w czystych i płytkich wodach stojących lub wolno płynących, o podłożu piaszczystym. Czasami można go znaleźć w okresowo wysychających kałużach i rowach. Szydło wodne jest małą, dochodzącą do 10 cm, rośliną. Liście ma osadzone rozetowato, gęsto, o kształcie szydłowatym. Kwiaty drobne, białe, wznoszą się ponad powierzchnię wody. Jest to roślina, którą warto spróbować uprawiać w akwarium. Wymaga wody średnio twardej, o temperaturze nie przekraczającej 20°C. Nadaje się do grupowego obsadzania przedniej części akwarium. Rozmnaża się przez nasiona, które w akwarium można otrzymać tylko sporadycznie.

Rzęśl stawowa (Callitriche stagnalis), rzęśl błotna (Callitriche palustris), rześl wiosenna (Callitriche vernalis), rzęśl jesienna (Callitriche autumnalis). Należą do rodziny rzęślowatych (Callitrichaceae). Zasiedlają wody Europy, Syberii, Ameryki Północnej. U nas występują pospolicie w zbiornikach z wodą stojącą i płynącą, na niżu i pogórzu. Rosną czasami masowo nawet w kałużach i błotach. Oznaczenie poszczególnych gatunków i podgatunków jest trudne, wymaga badania kwiatów. Roślinę tworzy zanurzona, delikatna łodyga o długości do 40 cm, na której znajdują się wodne liście o barwie od jasnozielonej u rzęśli wiosennej, do ciemnozielonej u rzęśli jesiennej. Rzęśl stawowa, od maja do października, pokrywa się niepozornymi białymi kwiatkami. W akwarium wymaga przede wszystkim zimnej wody (dotyczy to przede wszystkim roślin wziętych z wód bieżących). Potrzebuje dobrego oświetlenia i podłoża piaszczysto-żwirowego. W akwarium rozmnaża się przez sadzonki powstałe przez podział pędu.