Regulacja temperatury wody w akwarium zimnowodnym

Regulacja temperatury wody w akwarium zimnowodnym.

Ryby naszych wód wymagają znacznie zimniejszej wody niż większość ryb egzotycznych. Gatunki zamieszkujące potoki górskie potrzebują wody o temperaturze od 10 do 15°C (nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 18°C). Natomiast większość ryb pochodzących z wód stojących i wolno płynących dobrze znosi temperaturę do 22°C. Ciernik, piskorz i karaś wytrzymują okresowo wzrost temperatury wody powyżej 25°C. Wszystkie gatunki ryb rodzimych wymagają w okresie zimowym obniżenia temperatury poniżej 10°C. Utrzymanie temperatury od 4 do 8°C jest warunkiem dobrego zdrowia ryb i przystąpienia wiosną do tarła. Ryby odłowione wymagają wody zimniejszej niż kupione w hodowli akwaryjnej.

O ile ryby krajowe źle tolerują wysoką temperaturę wody o tyle dobrze znoszą niską. W wodach zimnych zmniejsza się jedynie ich aktywność życiowa i mogą później przystąpić do tarła. Jeśli nasze ryby zimują w zbiorniku na wolnym powietrzu, nie wolno dopuścić do zamarznięcia całej wody. Dlatego też zbiorniki takie muszą mieć głębokość co najmniej 60 cm.

Oziębienie wody, co wiąże się także ze zwiększeniem w niej ilości tlenu, przysparza więcej kłopotów niż jej ogrzewanie. Przede wszystkim należy zapobiegać nadmiernemu jej nagrzewaniu. Akwarium nie może więc być wystawione na działanie słońca, czyli stać na parapecie południowego okna lub w jego pobliżu. Do oświetlenia nie wolno używać żarówek, które wysyłają 90% energii w postaci ciepła. W przypadku stosowania skrzyni oświetleniowej należy zadbać o jej należyte przewietrzanie. Ruch wody obniża jej temperaturę i sprzyja natlenieniu. W tym celu najlepiej jest stosować pompkę wodną, można też uruchomić przewietrzanie wody. W gorące letnie dni należy częściej niż zwykle wymieniać część wody na świeżą i zimną. Do właściwego oziębiania wody najlepiej byłoby używać, niedostępnych u nas, specjalnych chłodziarek akwarystycznych. Najczęściej jednak do tego celu wykorzystuje się lód otrzymany z zamrożonej w zamrażarce wody. W zależności od potrzeby wsypujemy odpowiednią ilość kostek lodu do pojemnika metalowego lub woreczka celofanowego i umieszczamy w niewidocznej części akwarium. W zależności od wskazań termometru uzupełniamy lód. Dawniej polecano mieszaniny oziębiające, które umieszczano w akwariach w metalowych puszkach. Przykładowo jedna z nich składała się z 10 części wagowych wody, 7 części saletry i 5 części salmiaku.