Przetacznik – Pływacz – Lobelia

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga). Należy do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Występuje w Europie, północnej i zachodniej Azji oraz północnej Afryce. W Polsce można go znaleźć na brzegach rowów, potoków łąkowych, a także w wodach stojących na nizinach i pogórzu. Łodyga wznosi się lub płoży, dorasta do 40 cm długości i rozgałęzia się. Liście, siedzące lub osadzone na krótkich ogonkach, ustawione są krzyżowo naprzeciwległe. Blaszka liściowa jest zielona, lśniąca, o kształcie eliptycznym, długości 4 cm i szerokości 2,5 cm. Brzegi liści są karbowane. Przetacznik bobowniczek kwitnie od maja do sierpnia. Ma niebieskie kwiaty. Najlepiej nadaje się do obsadzania brzegów stawu ogrodowego lub pojemników na balkonie i w lodżii. Rośnie dobrze zarówno na podłożu wilgotnym, jak i w płytkiej wodzie. W akwarium, do którego stosunkowo łatwo przystosowuje się, należy zapewnić mu wodę o niskiej temperaturze, piaszczyste podłoże i dobre oświetlenie. W dobrych warunkach pozostaje zielony przez cały rok. Sadzi się go pojedynczo wśród roślin o pierzastych liściach lub grupowo w tylnej lub środkowej, dobrze oświetlonej części zbiornika.

Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris). Należy do rodziny pływaczowatych (Lentibulariaceae). Występuje w Europie, północnej Azji i Ameryce Północnej. W Polsce można go znaleźć na nizinach: w starorzeczach, płytkich jeziorach, bagnach, torfowiskach. Pływający pęd tej rośliny dochodzi do 1 m długości. Liście są pierzastodzielne, jasnozielone, osadzone naprzemianlegle, podzielone na nitkowate odcinki. Każdy z nich jest zaopatrzony w liczne pęcherzyki, które są pułapkami na drobne zwierzęta wodne, np. oczliki i rozwielitki. Pływacz zwyczajny kwitnie od czerwca do sierpnia. Ma stosunkowo duże, złociste kwiaty. W akwarium powinien mieć wodę o temperaturze poniżej 22°C, miękką, lekko kwaśną. Lubi rozproszone światło. Silne oświetlenie powoduje, że szybko pokrywa się glonami. Można przytwierdzić go do podłoża lub pozwolić mu, aby tak jak w wodach naturalnych pływał swobodnie w toni wodnej. Należy pamiętać, że pływacz zwyczajny może stanowić zagrożenie dla najmniejszego narybku. W dobrym oświetleniu nie zamiera na zimę. Jeśli wytworzy pączki zimowe, można je przechować do wiosny w wilgotnym mchu lub w szalce z zimną wodą.

Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna). Należy do rodziny lobeliowatych (Lobeliaceae). Występuje w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce jest rzadko spotykana. Można ją znaleźć w mało żyznych jeziorach na Pomorzu. Jest to bylina o wstęgowatych liściach zebranych w gęste rozety. Liście, o długości do 10 cm i szerokości do 5 mm, są na szczytach zawinięte. Lobelia kwitnie w lipcu i sierpniu. Białawe kwiaty wynurzają się ponad powierzchnię wody. W akwarium wymaga dobrego oświetlenia, najlepiej z dodatkiem słonecznego, wody o temperaturze poniżej 18°C i odczynie nieco kwaśnym lub obojętnym, piaszczystego podłoża. W korzystnych warunkach lobelia jeziorna pozostaje zielona na zimę. Zwykle jednak po kilku latach zamiera w akwarium. Sadzi się ją pojedynczo w środkowej lub przedniej części zbiornika. Rozmnaża się za pomocą rozmnóżek tworzących się na liściach rośliny macierzystej.