Płoć (Rutilus rutilus)

Płoć (Rutilus rutilus)

Jest to gatunek występujący w całej Europie (z wyjątkiem Półwyspu Pirenejskiego i Apenińskiego), północnej, środkowej i wschodniej części Azji. Ryba ta żyje w wodach płynących i stojących. Można ją spotkać w zarośniętych zatoczkach jezior, kanałach, stawach, rowach. Jest płochliwa, unika wolnych przestrzeni, pływa w stadach, zwykle w głębszych partiach wody. Niezbyt łatwo złowić ją podrywką, jest natomiast popularnym gatunkiem łowionym przez wędkarzy. Wymiar ochronny wynosi 15 cm. Źle znosi transport i trudno adaptuje się w akwarium. Osiąga zwykle długość do 25 cm. Ma wysokie i mocno bocznie spłaszczone ciało, małą, ustawioną poziomo paszczę. Pokryta jest dużą łuską. Widoczna jest pełna linia boczna, nieco wygięta ku brzuchowi. Płetwa grzbietowa zaczyna się na wysokości podstawy płetw brzusznych. Barwa ogólna oliwkowozielona, boki srebrzyste, spód białawy, grzbiet ciemny. Płetwy, poza szarą ogonową i grzbietową, są żółtawe, czasami czerwonawe, upodabniające wtedy płoć do wzdręgi. Tęczówka czerwona. Różnice płciowe widoczne są tylko w czasie tarła, kiedy samiec pokrywa się wysypką.

Akwarium dla płoci powinno mieć pojemność ponad 100 litrów. Temperatura wody nie powinna przekraczać 20°C. Początkowo, dla świeżo odłowionych ryb, potrzebne jest przewietrzanie i ruch wody. Filtrowanie nie jest konieczne. Dno piaszczyste lub pokryte drobnym żwirkiem, kilka otoczaków i kawałków drewna lub korzeni olchy czy wierzby, skupiska roślin wodnych ocieniające częściowo zbiornik i kilka roślin pływających — to odpowiednie środowisko dla płoci w akwarium. Płocie, najlepiej młode osobniki, trzymamy w akwarium w stadzie po kilka lub kilkanaście sztuk. Pływają one żwawo, zwykle w środkowej lub dolnej części akwarium. Są przyjazne dla ryb o zbliżonych wymiarach, czasami napastują mniejsze. Odżywiają się drobnymi mięczakami, skorupiakami, glonami i ikrą innych ryb. W akwarium można je stopniowo przyzwyczaić do mrożonych rureczników, dżdżownic itp. Dojrzałość płciową płocie uzyskują w 3. roku życia. Tarło odbywają w kwietniu i maju. Na podwodnych roślinach i gałęziach samica składa do 100 000 jaj o średnicy 1 mm. Po 5—10 dniach wylęgają się młode, które po wchłonięciu zawartości woreczka żółtkowego odżywiają się pokarmem pyłowym. Płocie żyją do 20 lat.