Oświetlenie akwarium zimnowodnego

Oświetlenie akwarium zimnowodnego.

Na sezonową zmianę aktywności życiowej ryb i roślin wpływa, oprócz temperatury wody, także oświetlenie. W strefie klimatycznej tropikalnej i subtropikalnej długość dnia świetlnego wynosi od 12 do 14 godzin na dobę i nie zmienia się istotnie w ciągu roku. Toteż aktywność życiowa ryb i roślin występujących w wodach tej strefy nie ulega większym zmianom w ciągu roku. Ryby krajowe będące mieszkańcami naszego akwarium podlegają natomiast zmianom aktywności życiowej w różnych porach roku. W lecie, gdy temperatura wody wzrasta, a czas oświetlenia dziennego przekracza 16 godzin, rośliny i ryby rosną szybko i rozmnażają się. W zimie czas oświetlenia dziennego i jego intensywność zmniejsza się wyraźnie, osiągając pod koniec grudnia tylko 9 godzin. W stawach pokrytych lodem i śniegiem panuje ciemność. Ryby pozostają w odrętwieniu, rośliny rosną wolno, zamierają lub tworzą formy przetrwalnikowe. Pielęgnując nasze akwarium musimy pamiętać o ogólnych prawach przyrody, dążąc jednak do zwiększenia jego atrakcyjności możemy wydłużać czas oświetlenia sztucznego, co pozwoli nam obserwować ryby po zapadnięciu zmierzchu. Jest to także niezbędny warunek zachowania zielonej barwy przez rośliny niektórych gatunków. Zbiornik na wolnym powietrzu będzie oczywiście całkowicie podlegał naturalnym zmianom oświetlenia, ale i tu możemy ingerować w naturę. Chcąc nie dopuścić do nadmiernego rozwoju glonów zielonych w akwarium stojącym na balkonie lub w lodżii, sadzimy od strony południowej rośliny błotne, a w ogrodzie krzewy i drzewa, tak aby mocne oświetlenie dzienne trwało tylko około 9 godzin. Z nadmiernym oświetleniem dziennym możemy mieć także do czynienia, gdy akwarium stoi na werandzie, przy oknie lub na jego parapecie od strony południowej. Z ustawienia akwarium na parapecie należy zrezygnować, chyba że buduje się specjalny szeroki parapet, na którym będą stały liczne rośliny — kwiatowe okno wystawowe. Jeśli akwarium ma stać przy oknie, to lepiej ustawić je do niego pod kątem prostym. Tak postawione zbiorniki nie wymagają doświetlania w czasie dnia. Natomiast akwaria ustawione dalej od okna wymagają doświetlania światłem sztucznym, jarzeniowym, także w ciągu dnia. Akwaria umieszczone w ciemniejszym kącie pokoju, gdzie też wyglądają najbardziej atrakcyjnie, wymagają stałego, silnego oświetlenia sztucznego.

Zapotrzebowanie roślin krajowych na światło jest bardzo różne, chociaż ogólnie mniejsze niż roślin egzotycznych. Zapotrzebowanie roślin pływających i błotnych jest większe niż roślin podwodnych, chociaż nie ma tu reguły. I tak pływająca po powierzchni wody wgłębka pływająca rośnie dobrze w umiarkowanym oświetleniu, podczas gdy np. ponikło igłowate — roślina podwodna — wymaga bardzo dobrego oświetlenia. Większość roślin potrafi się w pewnych granicach przystosować do zmiennego oświetlenia. Ogólnie można jednak przyjąć, że niedoświetlenie prowadzi do nieprawidłowego wzrostu lub nawet obumierania, a nadmierne oświetlenie do pokrywania się roślin glonami.