Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio).

Występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji z wyjątkiem części południowej. Zamieszkuje wody nizinnych rzek i jezior oraz stawów rybnych. Kształtem ciała karaś srebrzysty przypomina bardziej żyjącego w warunkach naturalnych karpia (Cyprinus carpio) niż karasia. Nie ma jednak wąsów. Od karasia różni się mniejszym wygrzbieceniem ciała, wciętą płetwą ogonową i wklęsłą krawędzią płetwy grzbietowej. U młodych osobników brakuje też charakterystycznej plamy u podstawy płetwy ogonowej.

Ogólne ubarwienie szaroniebieskie, połyskujące srebrzyście. Zdarzają się też egzemplarze złote lub srebrzyste. Formy hodowlane złotych rybek pochodzą jednak nie od karasia srebrzystego, lecz od azjatyckiego podgatunku (C. auratus auratus). W naszych wodach populację karasia srebrzystego stanowią prawie wyłącznie samice, które trą się z samcami innych gatunków ryb karpiowatych (karaś, karp) i składają przeciętnie około 150000 jaj. Warunki trzymania w akwarium są takie same jak dla karasia.