Bakterie – sprzymierzeńcy w utrzymaniu akwarium

Bakterie – sprzymierzeńcy w utrzymaniu akwarium.

Każda osoba rozpoczynająca przygodę z akwarystyką spotyka się z określeniami „dojrzałe akwarium”, „równowaga biologiczna”, „proces nitryfikacji”. Wszystkie one mają związek z bakteriami zamieszkującymi akwarium.

Pierwsze dni akwarium

Z pozoru wydaje się, że założenie akwarium to nic trudnego. Wystarczy włożyć do akwarium podłoże, posadzić rośliny i wszystko to zalać wodą, a następnie wpuścić rybki. Jednak dla początkującego akwarysty taka kolejność działania zwykle prowadzi do ogromnych kłopotów ze zbiornikiem i w konsekwencji rozczarowania, a nierzadko również rezygnacji z akwarium.

Pierwsze 3 – 4 tygodnie życia akwarium to czas dojrzewania, w trakcie którego zbiornik jest zasiedlany przez pożyteczne bakterie, które pozwalają ustalić równowagę biologiczną. Bez wątpienia najczęstszym błędem popełnianym w tym okresie jest wprowadzenie do akwarium ryb. W wyniku braku odpowiednio rozwiniętej flory bakteryjnej dochodzi do gwałtownego pogorszenia się jakości wody. W akwarium pojawiają się silnie toksyczne dla ryb amoniak i azotyny.

Właściwa kolejność

Po zalaniu nowego akwarium wodą i uruchomieniu wyposażenia technicznego należy uzdatnić wodę. W pierwszej kolejności stosuje się Antychlor – preparat, który szybko neutralizuje trujący, niebezpieczny dla ryb akwariowych chlor, obecny w wodzie wodociągowej dezynfekowanej przy użyciu związków chloru. Następnie, po upływie kilkunastu minut, podajemy Esklarin z aleosem, który skutecznie uzdatnia wodę, czyniąc ją przyjazną dla organizmów wodnych, oraz wiąże metale ciężkie.

Co prawda w zbiorniku nie ma jeszcze ryb, ale wodę uzdatniamy, by na drugi dzień wlać do akwarium preparat z bakteriami Tropical Bacto-Active. W jego skład wchodzą różnorodne szczepy żywych bakterii. Dzięki ich pracy w nowym akwarium szybciej osiedlają się bakterie nitryfikacyjne i w krótszym czasie ustala się równowaga biologiczna.

Po zastosowaniu Tropical Bacto-Active można nieco szybciej wpuścić ryby do akwarium, nigdy jednak pełnej, planowanej obsady. Ponieważ jednoczesne wprowadzenie dużej liczby ryb do niedojrzałego zbiornika spowoduje gwałtowny dopływ substancji organicznych z ich odchodów oraz resztek pokarmu. Bakterie, rozkładając te odpadki, uwolnią do wody toksyczne dla ryb związki azotowe. W tym momencie w dojrzałym akwarium zaczęłyby działać bakterie nitryfikacyjne, które szybko przekształciłyby te niepożądane substancje do względnie bezpiecznych. Niestety w niedojrzałym akwarium, w którym nie ma jeszcze odpowiedniej liczby bakterii nitryfikacyjnych, ta sekwencja reakcji nie przebiega tak płynnie, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ryb.