Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus)

Do rodziny sumikowatych należy ponad 30 gatunków ryb pochodzących z Ameryki Północnej i Środkowej. Charakteryzują się one nagim ciałem, wyraźną płetwą tłuszczową i przekształconymi w kolce pierwszymi promieniami płetw piersiowych i grzbietowej.

Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus).

Pochodzi z Ameryki Północnej, …

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio).

Występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji z wyjątkiem części południowej. Zamieszkuje wody nizinnych rzek i jezior oraz stawów rybnych. Kształtem ciała karaś srebrzysty przypomina bardziej żyjącego w warunkach naturalnych karpia (Cyprinus carpio) …

Słonecznica (Leucaspius delineatus)

Słonecznica (Leucaspius delineatus).

Jest to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, od Renu aż po Wołgę, występujący w wodach stojących i wolno płynących. W kraju słonecznicę można odłowić w rowach, zatokach jezior, odnogach rzek, w miejscach gęsto porośniętych roślinnością i nasłonecznionych. …

Strzebla błotna, przekopowa (Moroco percnurus)

Strzebla błotna, przekopowa (Moroco percnurus).

W Polsce przebiega zachodnia granica jej występowania. Możemy ją rzadko spotkać w zarośniętych potokach łąkowych, rowach, dołach potorfowych. Jest pod ochroną.

Osiąga 15 cm długości. Od strzebli potokowej różni się nie tylko wielkością. Jest od …