Mszaki (Bryophyta)

Mszaki (Bryophyta)

Roślinami bardziej złożonymi niż glony są mszaki. Należą do nich, przechodzące przemianę pokoleń, wątrobowce (Hepaticae) i mchy (Musci).

Wgłębka pływająca (Riccia fluitans).

Jest to kosmopolityczny wątrobowiec z rodziny Ricciacae, który można znaleźć …

Rośliny w akwarium zimnowodnym

Rośliny w akwarium zimnowodnym.

W rodzimych wodach rośnie wiele roślin, które mogą się znaleźć w naszym akwarium. Większość z nich to trwałe, wieloletnie rośliny. W akwarium, w sprzyjających warunkach, mogą one przez dłuższy czas rosnąć i rozmnażać się’ wegetatywnie. Akwarystom …

Cierniczek (Pungitius pungitius)

Cierniczek (Pungitius pungitius).

Gatunek rozprzestrzeniony mniej licznie niż poprzedni. Zamieszkuje zlewiska Morza Północnego. U nas występuje w słonawych przybrzeżnych wodach Bałtyku oraz w słodkich wodach środkowej i północnej Polski. Można go spotkać w rowach, kanałach, potokach łąkowych. Cierniczek dorasta tylko …

Ciernik (Gasterosteus aculeatus)

Do rodziny ciernikowatych należą małe rybki żyjące stadnie w wodach słodkich i słonawych, o nagim lub opancerzonym ciele pokrytym płytkami kostnymi i kolcami.

Ciernik (Gasterosteus aculeatus). 

Jest to gatunek występujący w wodach śródlądowych wszystkich typów i w słonawych przybrzeżnych wodach …

Okoń (Perca fluviatilis)

Do rodziny okoniowatych należą drapieżne ryby zamieszkujące wody słodkie półkuli północnej. Mają one dwie płetwy grzbietowe. Pierwsza z nich zawsze jest oparta na twardych promieniach. U nas występują 3 gatunki: okoń, jazgarz i sandacz.

Okoń (Perca fluviatilis).

Gatunek ten obejmuje …

Koza (Cobitis taenia)

Koza (Cobitis taenia). 

Gatunek ten występuje w Europie, północnej Afryce, Azji Północnej w wodach stojących i płynących o piaszczystym dnie i skąpej roślinności. Kozy można stosunkowo łatwo złapać przeczesując piasek siecią do łowienia planktonu.

Można je też kupić. Dobrze znoszą …

Piskorz (Misgurnus fossilis)

Piskorz (Misgurnus fossilis). 

Występuje w wodach stojących i wolno płynących środkowej i wschodniej Europy. Można go spotkać w rowach

i potokach łąkowych, stawach, odnogach rzek. Do sieci wpada najczęściej przypadkowo spłoszony. Łatwiej go złowić w czasie suchego lata, gdy poziom …

Śliz (Noemacheilus barbatulus)

Do rodziny piskorzowatych należą małe ryby o walcowatym kształcie ciała i dolnym ustawieniu otworu gębowego, który jest otoczony przynajmniej 6 wąsami. Piskorzowate prowadzą denny tryb życia. Mają dodatkowe oddychanie jelitowe. U nas występują 3 gatunki: śliz, piskorz i koza.

Śliz